مسابقات سال 97.98

علی کرمی‌زاده   ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۷

بانام ویاد خدا مسابقات امسال برای اولین بار شروع کردیم وتونستیم دراولین دوره مسابقات کلوپ ایلام مرز بازرگانو ب مسافت 660کیلومتر هوایی در سخت ترین شرایط(کوهستانی.تاریخ مسابقه وسط اردیبهشت وگرمای شدید.)به یاری خداوند ودعای خیر دوستان این مسیرو فتح کنیم ب امید پیروزیهای بیشتر برا کلوپ ایلام وتمام کلوپهای ایران