مسابقات 98.99

علی کرمی‌زاده   ۰۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۹

با نام ویاد خدا
کلوپ کبوتران مسافتی نامه بر اتحاد ایلام 98
طی جلسه ای ک درتاریخ98/8/17بین اعضای کلوپ برقرار شد اساسنامه مسابقاتو تنظیم وتایید کردن ک برگزاری مسابقات ب شرح ذیل می باشند
1.راهکش دست جمعی شهر پاوه مسافت 150کیلومتر هوایی
2.مسابقه سرعت روستای بوئین سفلی شهر بانه مسافت 256کیلومتر هوایی
3.مسابقه کوتاه پتروشیمی مهاباد مسافت 370کیلومتر هوایی
4.مسابقه کوتاه راهداری ابگرم سلماس مسافت 503کیلومتر هوایی
5.مسابقه متوسط مرز بازرگان مسافت 665کیلومتر هوایی

آرزوی موفقیت برا تمام مربیان ایران رو دارم
خدمتگذار کلوپ ایلام
علی کرمی زاده.